Anna Kondratowicz

Anna Kondratowicz - manager Teatru od początku jego istnienia. Od 2000 roku kierownik artystyczny, inicjatorka Przeglądu Teatrów Alternatywnych. Po śmierci Tadeusza Maja przejęła funkcję prezesa Stowarzyszenia Artystycznego "Ecce Homo".
Copyright (c) 2004-2017 Wojciech Habdas. All rights reserved.
All photographs (c) 2004-2017.