Anna Kantyka-Grela

Anna Kantyka-Grela - manager Teatru od początku jego istnienia. Od 2000 roku kierownik artystyczny, inicjatorka Przeglądu Teatrów Alternatywnych. Po śmierci Tadeusza Maja przejęła funkcję prezesa Stowarzyszenia Artystycznego "Ecce Homo".
Copyright (c) 2004-2010 Wojciech Habdas. All rights reserved.
All photographs (c) 2004-2010.